• FS-geo

  • Provádíme geologické práce a odborné průzkumy v oblasti inženýrské geologie, hydrogeologie a všeobecné geologie. Jedná se tak o komplexní služby, sloužící jako podklady pro vyhotovení projektů staveb. Předně se jedná o průzkumy nebo posudky v oblasti zakládání staveb, likvidace srážkových vod a vod předčištěných z domovní čistírny odpadních vod či pedologické posudky pro vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Naše služby

Kontaktujte nás